top of page
Participatie
Projecten
Commissariaat
Consultancy

Als je geen waarde toevoegt, doe het dan niet.

De basisvraag van elke organisatie is: 
 

Hoe voegen we waarde toe, nu en straks? 

Natuurlijk door aandacht voor heldere strategie, juiste schaalgrootte, optimale efficiency, unieke proposities, snelheid, operationele excellentie. Nu ook steeds meer door co-creatie met klanten en relaties. We delen informatie, we ontwikkelen en renderen samen, we voorkomen verspilde energie, we produceren samen.

De ketenoriëntatie die deze manier van denken voorondersteld is de basis van de filosofie van KBM alliances. Van buiten naar binnen.

In kleine projecten oriënteren op de wereld waarin je bent: wat is de dynamische projectie van jouw waardeketen (ketenniveau)? Dan: niet aarzelen om consequenties te trekken en de grenzen van je systeem te analyseren. Waar en hoe begint mijn proces, wie gaat er mee verder? (bedrijfsniveau). En onder ogen zien wat de sturing is die de toekomst tot waarde brengt (managementniveau).

bottom of page